Op ad interim basis kan ter tijdelijke vervanging van een economische directeur of manager economische administratieve diensten bij ADD B.V. worden gehuurd. Tijdelijk werken met gekwalificeerde mensen van buiten de organisatie is voor economisch administratieve functies een steeds meer toegepaste formule.

Bij iedere organisatie doen zich momenten voor waarin binnen de eigen gelederen onvoldoende kennis of capaciteit aanwezig is om bepaalde zaken op te lossen, zoals:

 • Piekvorming in werkzaamheden;
 • Ziekte en vakantie van medewerkers;
 • De time-lag bij uitdiensttreding van personeel;
 • Specifieke vraagstukken;
 • Tactische/ strategische redenen

  Op zulke momenten is een organisatie op zoek naar een partner waarmee de economisch administratieve dienst een kwantitatieve en/of kwalitatieve injectie toegediend moet worden zonder dat dit een structurele invloed uitoefent op het complete personeelsbudget.

  ADD B.V. kan ook worden ingeschakeld om onderzoek te verrichten naar de effectiviteit en doelmatigheid van afdelingen als EAD, P&O, civiele dienst of onderdelen hiervan. De activiteiten zijn niet alleen gericht op het naar wens coderen, controleren en/of verwerken van de financiŽle bescheiden of het uitwerken van de begroting en de jaarrekening, maar

  de bijzondere aandacht van ADD B.V. gaat ook met name uit naar het onderwerpen van stuur-/ en managementinformatie.

  Indien in organisaties sprake is van gedelegeerde verantwoordelijkheden/interne budgettering wordt de informatievoorziening hier ook op afgestemd.

  Daarbij is, rekening houdend met de te onderkennen informatieniveaus, sprake van gedetailleerde en/of gecomprimeerde informatie.

  Dit alles, in combinatie met zowel de adviserende rol als de klankbordfunctie van de medewerkers van ADD B.V. ten opzichte van directie, management en bestuur, biedt prima uitgangspunten voor het adequaat besturen en beheren van een organisatie.
 •